Skip to main content

Persoonlijk aandacht voor uw zaak

Fix letselschade verhaalt kosteloos uw schade en neemt alle zorg uit handen.

Bij Fix Letselschade werken gespecialiseerde en goed opgeleide mensen die ruime ervaring hebben in de behandeling van letselschadezaken. Wij kenmerken ons door heldere communicatie en zijn transparant over uw kansen op het verhalen van schadevergoeding. Wij begeleiden u gedurende het gehele proces, vanaf de aanmelding tot aan de afwikkeling van uw letselschadezaak. Dat doen wij geheel kosteloos en vrijblijvend voor u. Eventuele kosten worden namelijk vergoed door de verzekeringsmaatschappij.
Als slachtoffer van een ongeval, zit je vaak niet te wachten op bijkomende ingewikkelde juridische en medische termen. Daarvoor bent u bij Fix Letselschade aan het juiste adres, wij ontzorgen u van A tot Z. Hieronder leest u in heldere stappen wat wij voor u kunnen betekenen.

Stap 1: Aanmelden van uw letselschade

U kunt uw letselschade op verschillende manieren bij ons aanmelden, u kiest wat voor u het prettigst is. Dat kan via onze website, per e-mail of via de telefoon. Na uw melding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen voor een persoonlijke kennismaking. We zullen het ongeval met u doornemen en bepalen samen met u de vervolgstappen. Voor uw gemak kunnen wij de afspraak voor een intakegesprek, ook bij u thuis inplannen.

Stap 2: Bespreken van uw letselschade

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van letselschadezaken. Onze medewerkers, dat zijn gerenommeerde letselschade specialisten, zullen met hun kennis en ervaring er alles aan doen om uw zaak zo goed mogelijk te behartigen. Tijdens het eerste gesprek wordt heel goed geluisterd naar uw kant van het verhaal. Wat is er precies gebeurd, wat is de exacte schade en wat zijn de kansen om uw schade daadwerkelijk te verhalen? Kortom, wij nemen de tijd om naar u te luisteren en met onze expertise toe te werken naar een voor u goed resultaat.

Stap 3: De aansprakelijkstelling

Nadat u ons heeft gemachtigd, stellen wij de aansprakelijkstelling op die wij namens u zullen sturen naar de tegenpartij. Wij vragen daarin de aansprakelijkstelling door te zetten naar zijn/haar verzekeringsmaatschappij ter behandeling. Vanzelfsprekend zullen wij de aansprakelijkstelling ook naar u sturen, zodat u volledig op de hoogte bent.

Stap 4: Berekening van uw schade en onderbouwing

Samen met u stellen wij een overzicht op met daarin gespecificeerd alle door u geleden schade. Het is belangrijk om dit zo gedetailleerd mogelijk te doen, het liefst met bewijsstukken zoals aankoopbonnen en/of een verklaring van de behandelend (tand)arts, specialist of fysiotherapeut. Ook is het belangrijk dat wij kijken of er mogelijk sprake is van uitval op het werk als gevolg van het ongeval. Het zogenaamde inkomensverlies zullen wij dan voor u berekenen. Zodra de lijst volledig is, zullen wij deze naar de verzekeraar van de tegenpartij sturen ter aanvulling op de eerder gestuurde aansprakelijkstelling.

Stap 5: Medisch dossier opvragen

Bij letselschade wil een verzekeraar natuurlijk precies weten waaruit deze schade bestaat en wat de gevolgen zijn. Daarom zullen wij uw medisch dossier om moeten vragen bij uw medische behandelaar(s). Dat kan alleen en pas nadat u toestemming heeft gegeven. Zodra wij het dossier hebben ontvangen, zullen wij dit ter beoordeling doorsturen naar de medisch adviseur van de verzekeraar.

Stap 6: Voorschot op de schadevergoeding

Zodra de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend, zullen wij namens u direct om een voorschot vragen op uw schadevergoeding.

Stap 7: Vinger aan de pols

Gedurende het gehele schadeproces houden wij voortdurend alles voor u in de gaten. Wij houden contact met de verzekeraar en vragen naar de stand van zaken over uw schadeclaim. Tevens vragen wij informatie op bij uw medische behandelaars zodat wij de verzekeraar op de hoogte kunnen stellen over uw klachten en beperkingen. Zo wordt stapsgewijs toegewerkt naar een eindoordeel.

Stap 8: Afwikkeling van de schade

Zodra de medische behandelaars exact in kaart hebben gebracht wat uw klachten en beperkingen zijn, zal een eindrapportage worden opgesteld. Daarmee kan de schade definitief worden vastgesteld door de verzekeraar. Het kan alleen gaan om schade ten tijde van het ongeval, maar ook om schade als gevolg van het ongeval. Denk hierbij aan eventuele beperkingen die maken dat u uw huidige beroep helemaal niet meer kunt uitoefenen, of dat u uw beroep in aangepaste vorm weer hervat. In beide gevallen kan het betekenen dat er sprake kan zijn van inkomensverlies dat gecompenseerd dient te worden. Wij zullen er alles aan doen om de door u geleden schade maximaal vergoed te krijgen, daar kunt u op vertrouwen, zo ook eventueel smartengeld.

Stap 9: Vaststellingsovereenkomst

Nu alle componenten van de schade bekend zijn en overeenstemming is bereikt over de slotbepaling van de regeling en eventueel andere voorwaarden, kan het dossier worden afgewikkeld. De verzekeraar zal een vaststellingsovereenkomst opstellen en naar u toesturen ter ondertekening. Spoedig daarna wordt het schadebedrag naar u overgemaakt.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letselschade verwijst naar lichamelijke of psychische schade die een persoon heeft opgelopen als gevolg van een ongeval, medische fout, geweldsmisdrijf of een andere gebeurtenis waarbij iemand anders verantwoordelijk kan worden gehouden.

Wat valt onder een vergoeding voor letselschade?

Vergoeding voor letselschade kan verschillende elementen omvatten, zoals:

  • Medische kosten (zoals ziekenhuisopname, behandelingen, medicijnen)
  • Inkomensverlies (als gevolg van arbeidsongeschiktheid of verlies van baan)
  • Kosten voor revalidatie en therapie
  • Smartengeld (compensatie voor pijn, leed en verminderde levenskwaliteit)
  • Kosten voor hulp in het huishouden (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp)
  • Toekomstige kosten (zoals langdurige zorg of aanpassingen aan de woning)
Hoeveel letselschadevergoeding krijg ik na een ongeval?

De hoogte van letselschadevergoeding na een ongeval varieert sterk en is afhankelijk van factoren zoals de ernst van het letsel, medische kosten, inkomensverlies, impact op levenskwaliteit en andere individuele omstandigheden. Letselschade wordt berekend op basis van specifieke schadeposten en kan pas worden vastgesteld na grondig onderzoek en evaluatie van de zaak.

Kom ik in aanmerking voor schadevergoeding?

Of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder wie verantwoordelijk is voor het letsel, de aard en ernst van het letsel, en de omstandigheden van het incident. Neemt u snel contact op met onze letselschade specialisten voor advies op maat en om uw situatie te beoordelen.

Kan mijn zaak verjaren?

Een zaak met letselschade kan zeker verjaren. U heeft in principe 5 jaar de tijd om de tegenpartij aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te claimen.

Waarom zou ik een letselschadespecialist inschakelen?

Een letselschadespecialist heeft veel ervaring en expertise op het gebied van letselschade en kan u daarom goed bijstaan in het proces van het claimen van een schadevergoeding. Hierdoor kunt u zich volledig richten op uw herstel, terwijl Fix Letselschade het proces voor u regelt.

Kan ik wel een letselschadespecialist betalen?

Fix Letselschade verhaalt alle kosten van de dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Mochten er bij uitzondering toch kosten bij jou in rekening worden gebracht, zal dit altijd vooraf worden besproken. Geen verrassingen dus.

Fix claimt uw
schade kosteloos

Kosteloos en vrijblijvend
Binnen 24 uur contact
500+ slachtoffers bijgestaan
Ervaren letselschade specialisten
Intercultureel letselschadebureau
Kosteloos uw schade berekenen
Maximaal resultaat