Skip to main content

Ongevallen

Aangereden op de fiets

Verkeersongeluk fietser

Fietsers met letselschade worden door de Nederlandse Wegenverkeerswet beschermt bij een aanrijding (fietsongeluk) met een sterke verkeersdeelnemer. De aansprakelijkheid op grond van de Wegenverkeerswet is een vorm van risicoaansprakelijkheid, omdat schuld of verwijtbaarheid niet hoeft te worden aangetoond om een verplichting tot schadevergoeding vast te stellen.

Wanneer het ongeval op een openstaande weg heeft plaatsgevonden, is de eigenaar of de houder van de sterke verkeersdeelnemer (motorrijtuig) aansprakelijk voor de schade, tenzij hij overmacht aan kan tonen of wanneer sprake is van eigen schuld bij de benadeelde. Als de rechter het beroep op overmacht afwijst, dan staat de aansprakelijkheid van de eigenaar of van de houder van het motorrijtuig voor het fietsongeval vast.

De eigenaar of van de houder van het motorrijtuig kan zich tot slot beroepen op eigen schuld van de fietser. Van eigen schuld is sprake wanneer het fietsongeval mede aan het verkeersgedrag van de fietser te wijten is en de fietser 14 jaar en ouder is. Wanneer er sprake is van eigen schuld bij de fietser (zwakke verkeersdeelnemer), dan krijgt de fietser nog steeds ten minste 50% van de schade vergoed op basis van billijkheid. Alleen wanneer het verkeersgedrag van de fietser als opzet of als aan opzet grenzende roekeloosheid wordt beschouwd, kan hiervan worden afgezien.

Zal ik u even bellen?

Laat hieronder uw naam en telefoonnummer achter en ik bel u zo snel mogelijk.

Heb ik recht op een schadevergoeding na een aanrijding?

Of u recht heeft op een schadevergoeding na een aanrijding, wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeluk. Wanneer u als voetganger wordt aangereden heeft u in bijna alle situaties recht op een schadevergoeding van de schuldige partij.

De claim wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij die aansprakelijk wordt gesteld voor uw schade als gevolg van de aanrijding. Hieronder kort een toelichting op het soort aanrijdingen die in het verkeer veelvuldig voorkomen.

Aangereden als automobilist

Bent u door een automobilist aangereden en is deze aansprakelijk voor het ontstaan van het verkeersongeval? Dan heeft u recht op een schadevergoeding voor de letselschade die u oploopt. Bij een kop-staartbotsing is vaak snel duidelijk wie aansprakelijk is voor de schade. Vaak ziet de automobilist de verkeerssituatie over het hoofd, hij of zij remt te laat en u wordt onverwachts van achteren aangereden. Door de klap en de kracht die vrij komt is de kans op een whiplash na een aanrijding erg groot.

Dat is ook het geval als de tegenpartij door rood rijdt of haaientanden negeert en met volle snelheid een ongeluk veroorzaakt waar slachtoffers bij betrokken zijn.

Wilt u een vrijblijvend gesprek inplannen of heeft u gewoon een vraag?